Maryjo, śliczna Pani

1. Maryjo, śliczna Pani,
Matko Boga i ludzi na ziemi.
Tyś świata Królową, Tyś gwiazdą na niebie,
Która wiedzie nas do Boga, w Jego raj.

Raf.: Maryja, Ave Maryja,
U Boga nam wybłagaj zdroje łask,
By świat lepszy był, by w miłości żył,
O Maryjo, miej w opiece dzieci swe.

2. Maryjo, śliczna Pani,
  Świat dziś czuje nas swych ustach gorzkie łzy,
  W sercu ból, smutek, żal, a w oczach wciąż strach,
  Usłysz Pani błaganie, pomóż nam.