Maryjo naucz mnie nadziei

Pozdrawiam Ciebie matko moja,
Postawę Twoją dziękczynienia,
I nie wiem jak pokazać światu,
Ile jest dróg Jego zbawienia
Sam Ojciec wybrał Sobie Ciebie
Abyś świadczyła światu o Nim
Chcę światkiem być Twego imienia,
Do Ciebie ręce swe podnoszę.

Ref. Maryjo naucz mnie nadziei
nadziei
Maryjo naucz mnie miłości
Ucz wyśpiewywać Bogu Ojcu,
Hymn uwielbienia i radości(x2)

Ty znasz poczucie zrozumienia
Co znaczy przyjaźń w chwili trudnej,
Daj poznać ludzi pełnych Boga,
Cieszyć się wciąż ich obecnością,
Tyś wzorem wiernej służebnicy,
Gotowej oddać Panu wszystko,
Ja uczniem twoim pragnę zostać,
I żyć tak zawsze  Ciebie blisko.

Ref. Maryjo naucz mnie nadziei…