Litania do Najświętszego Serca Jezusa

1. Imię Jezusa, przesłanie Najwyższego,
cud Jednorodzonego, wielbimy Cię.
Serce Jezusa, miłością napełnione,
przez grzechy udręczone, ulituj się.

2. Imię Jezusa, Pasterza Prawdziwego,
Baranka Zabitego, wielbimy Cię.
Serce Jezusa, spoczynku serc zranionych,
ratunku zagubionych, ulituj się.

3. Imię Jezusa, przez Boga naznaczone,
nad wszystko wywyższone, wielbimy Cię.
Serce Jezusa, co mówi o Miłości
do ludzkich serc słabości, ulituj się.

4. Imię Jezusa, jedyny cel ochrzczonych,
moc usprawiedliwionych, wielbimy Cię.
Serce Jezusa, człowiecze Serce Boga,
przez Krzyż zbawienna droga, ulituj się.

5. Imię Jezusa, Tyś naszych serc zranienie,
w trudnościach przypomnienie, wielbimy Cię.
Serce Jezusa, spragnionych napojenie
i głodnych nasycenie, ulituj się.

6. Imię Jezusa, którego moc nam dana,
na czołach wypisana, wielbimy Cię.
Serce Jezusa, co radość przywołuje,
w pokoju zachowuje, ulituj się.

7. Imię Jezusa, jasności pośród cienia,
ochłodo w utrudzeniu, wielbimy Cię.
Serce Jezusa, Tyś wiosną w pełni zimy
i źródłem na pustyni, ulituj się.

8. Imię Jezusa, jak jasny dzień zachwycasz,
słodyczą nas nasycasz, wielbimy Cię.
Serce Jezusa, Tyś źródłem żywej wody
i światłem naszej drogi, ulituj się.