Kocham, więc nie muszę się bać

1. Kocham, więc nie muszę się bać
Zabierz mój strach /3x        /2x  

Ref.: Jezus mówi Ci, że miłość Ta
Zabiera strach /3x        

2. Jezus daje Ci miłość swą,
Nie lękaj się /3x

3. Kocham, więc nie muszę się kryć.
Mogę z Tobą być /3x