Jedyny Pan

Jedyny Pan, prawdziwy Bóg,
wszystko, co mam, oddaję Mu.
On jedynym Panem jest,
Sz`ma Izrael! /2x