Hymn o miłości

1. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
A miłości bym nie miał
Stałbym się jak miedź brzęcząca, albo cymbał brzmiący,
A miłości bym nie miał

Byłbym niczym, byłbym niczym /x2

2. Gdybym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice,
A miłości bym nie miał
Gdybym miał taką wiarę iżbym góry przenosił,
A miłości bym nie miał

Byłbym niczym, byłbym niczym /x2

3. Gdybym rozdał na jałmużnę całą moją majętność,
A miłości bym nie miał
Gdybym wydał moje ciało na spalenie w ogniu,
A miłości bym nie miał

Byłbym niczym, byłbym niczym /x2