Hosanna

Hosanna, Hosanna na wysokości Bogu cześć! /x2
	W uniżeniu swych serc
	Śpiewamy Ci pieśń
	Wywyższony bądź Królu nasz!
	Hosanna, Tyś Najwyższy jest!

Chwała, chwała Królowi królów wszelka cześć! /x2

	W uniżeniu swych serc…