Dziś narodził się Zbawiciel

Ref.: Dziś narodził się Zbawiciel Alleluja.
Wszego świata Odkupiciel Alleluja.

1. Śpiewajcie Panu pieśń nową,
  śpiewaj Panu, ziemio cała.
  Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię,
  każdego dnia głoście Jego zbawienie.
2. Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
  Rozgłaszajcie cuda, pośród wszystkich ludów.
  Głoście wśród ludów, że Pan jest Królem,
  Będzie sprawiedliwie sądził ludy.
3. Niech się radują niebiosa i ziemia weseli,
  Niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
  Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie,
  Niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.
4. Przed obliczem Pana, który już się zbliża,
  Który już się zbliża, by sądzić ziemię.
  On będzie sądził świat sprawiedliwie,
  A ludy według prawdy.