Drzewo Krzyża

1. Drzewo Krzyża surowe,
Tyś Ciało Chrystusowe Dźwigało;

Marii Panny lamenty
I bok święty rozcięty Widziało.

2. Na Ciebie krew i woda
I Łaska Chrystusowa
Spłynęły.

Na Tobie Kościół Święty
I Wiary fundamenty
Stanęły.

3. Potężnym Majestatem
Wysoko ponad Światem
Górujesz.

Przemija postać świata,
A Ty po wszystkie lata
Królujesz.