Drzewo Krzyża

Drzewo Krzyża, drzewo Krzyża,
źródło życia wiecznego /2x 

Tyś wyrosło z wiary jak ziarenko,
Tyś jest owocem obumarcia,
Tyś jest owocem śmierci 

W twych gałęziach znajdują schronienie
Wszystkie ptaki niebieskie.
W Twoim cieniu odpoczywam.
W Twych ramionach odnajduję pokój.

Ty wydajesz owoce, gdy nie ma na to czasu,
Tyś jest drzewem wiecznie zielonym,
Ty wskazujesz drogę memu sercu

Na tobie został wywyższony wąż miedziany,
w Twych gałęziach uwikłał się baranek,
Ty wyrastasz na wzgórzu Moria