Dobry Bóg

Dobry Bóg, wykrzykuj to z radością,
Dobry Bóg, uwielbiaj Go.
Dobry Bóg, On zwątpić nie pozwoli,
Dobry Bóg, On prawdą jest.
Gdy Jego miłość ogarnia mnie,
W sercu radość mam,
Przed Nim tańczyć będę.
On dla mnie w sercu swym miejsce ma,
Czeka wciąż, więc pobiegnę tam.