Dlaczego

1. Dlaczego wierzyć Tobie umiem,
Dlaczego zawsze Cię rozumiem,
Dlaczego słońca, jasny promień
Biegnie od Ciebie prosto do mnie?       

2. Dlaczego wierzę tylko w Ciebie,
Dlaczego właśnie tego nie wiem?
I skąd się wzięła ta wielka miłość,
To Ty mnie kochać nauczyłeś. 

3. O Panie tak bardzo chciałbym,
Aby promień Twego serca,
Dotarł do wszystkich, do wszystkich ludzi
Na znak Twojego miłosierdzia.