Cisza

W ciszy szukam słów, by podziękować za Twą miłość
W ciszy jest Bóg, tam zawsze szukam Go
W ciszy serca brzmi, pokorne Fiat mojej duszy
W ciszy pragnę być milczeniem u stóp Twych

W ciszy modlitw szmer każdego dnia do Ciebie wznoszę
I życie składam swe, Ty w ciszę zmieniasz je
Dziękuję za miłość Twą, nie pragnę już niczego więcej
Nie szukam pustych słów, bo ciszą jest mój Bóg,
Bo ciszą jest mój Bóg, On jest Panem mym.