Chrystus Pan, Boży Syn

Chrystus Pan, Boży Syn.
Zbawca nasz, zgodził się,
Wziąć mój grzech,
Za mnie umrzeć chciał.
Ażebym znał mój ogrom win
I wiedział, że krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy.

Wywyższony bądź Jezu, Baranku mój.
Tyś Jedyny Odkupiciel, Tyś mój Król!
Wywyższony bądź Boży Baranku!
Przed Twym tronem dziś najwyższy składam hołd.