Bo jak śmierć

Bo jak śmierć potężna jest miłość
A zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol
Żar jej to żar ognia, płomień Pański
Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, miłości.
Nie zatopią, nie zatopią jej rzeki.