Bo góry mogą ustąpić

Bo góry mogą ustąpić
I pagórki się zachwiać,
Ale miłość moja, miłość moja
Nigdy nie odstąpi od Ciebie
Mówi Pan, mówi Pan.