Będę śpiewał na cześć Pana

Ref.: Będę śpiewał na cześć Pana, który dobrem nasyca mnie.
Będę śpiewał na cześć Pana, On nasyca dobrem życie me.
Będę śpiewał na cześć Pana, On nasyca dobrem życie me.

1. Prawo Pana jest doskonałe i pokrzepia duszę,
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce,
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

2. Bojaźń Pańska jest szczera i trwa na wieki,
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne.
Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze,
słodsze od miodu płynącego z plastra.