Albowiem tak Bóg umiłował świat

Albowiem tak Bóg umiłował świat,
Że Syna Jednorodzonego dał,
By każdy kto w Niego wierzy,
Nie zginął, lecz życie wieczne miał
Lecz by mógł żyć na wieki, by mógł żyć na wieki,
Lecz by mógł żyć na wieki, by mógł żyć na wieki.