Narodził się Jezus Chrystus

1. Narodził się Jezus Chrystus, bądźmy weseli,
Chwałę Mu na wysokości nucą Anieli:
	Gloria, gloria, In excelsis Deo!
	Gloria, Gloria, in excelsis Deo!
2. Na kolana wół I osioł przed Nim klękają,
Jego swoim Stworzycielem, Panem uznają
	Gloria…
3. Pastuszkowie przybiegają na znak im dany,
Cześć oddają i witają Pana nad pany.
	Gloria…
4. Trzej Królowie przyjechali z wielkimi dary,
Złoto, mirra i kadzidło, oto ofiary.
	Gloria…
5. I my także chwałę dajmy Dzieciątku temu,
Jako Panu nieba, ziemi, Zbawcy naszemu.
	Gloria…