Zawierzenie się Panu Bogu

Boże,
Przenikasz mnie i znasz.
Stworzyłeś mnie dla szczęścia -
pomóż mi je znaleźć.
Ukaż mi moją drogę życia.
Spraw, abym wybrał to,
Coś Ty dla mnie zamierzył.
Pójdę, gdzie mnie poślesz.
Ufam Tobie,
bo wiem, że mnie kochasz
i chcesz mojego dobra.
Prowadź mnie po ścieżkach Twoich.