Pismo Święte

Warto także czytać Pismo Święte, które jest dostępne online, gdyż to także jest forma modlitwy: KLIKNIJ