Modlitwa o upowszechnienie wiary katolickiej

Duchu Święty, Duchu prawdy,
wejdź w nasze serca,
rozprosz Twoje światło
na wszystkie narody,
które mogłyby zadośćuczynić w jedności wiary.

(Zaczerpnięte z Raccolta).