Modlitwa o dobrą żonę

Panie Boże! – Tyś powiedział na początku świata, że niedobrze jest człowiekowi
być samemu i dlatego dałeś Adamowi Ewę za żonę, by mu była podporą i pociechą,
a zarazem matką jego dzieci. I ja mam kiedyś wstąpić w święty związek małżeński.
Dopomóż mi, więc wybrać sobie taką towarzyszkę życia, z którą mógłbym żyć
uczciwie ku Twojej chwale i memu własnemu szczęściu. Oświeć mnie, bym
nie oglądał się na urodę ciała albo na bogactwa, bo te są przemijające, ale bym
umiał docenić szlachetny charakter oraz pobożne i czyste życie, by ta, którą wybiorę,
była mi zawsze wierną towarzyszką i godną matką dzieci, którymi raczysz nas
obdarzyć. Wiem, że szczęścia w małżeństwie sam sobie nie znajdę, jeśli Ty,
o Boże, nie obdarzysz mnie swym błogosławieństwem. Stąd o to błogosławieństwo
już dziś Cię proszę pragnąc wiernie wypełniać obowiązki wobec Ciebie oraz przez
życie uczciwe i czyste, oszczędne, trzeźwe i pracowite. Proszę Cię: prowadź mnie,
Boże, drogą uczciwości i honoru. Strzeż mnie od wszelkich pokus i lekkomyślności
wieku młodzieńczego i dopomóż mi, bym zawsze godnie odnosił się do każdej kobiety,
i ustrzegł się wszystkiego, co Tobie się nie podoba i co bym musiał później przed
małżonką moją ukrywać, albo czego przed dziećmi moimi się wstydzić.

Św. Józefie, miłośniku czystości i wzorze wielkiej roztropności,
uproś mi tę łaskę u Boga. Amen.