Wieczornica patriotyczna

W dniu 10 listopada Parafialny Odział Akcji Katolickiej zorganizował wieczornicę patriotyczną pt.:”Powstanie styczniowe jako etap na drodze do odzyskania przez Polskę niepodległości”.
Prelekcję wygłosiła Pani Barbara Kraśnik.
Spotkanie spotkało się z życzliwym odbiorem wśród parafian.
Oprócz interesujących informacji dotyczących Powstania Styczniowego, uczestnicy mogli obejrzeć slajdy z obrazami znanych polskich artystów nawiązujących do tych wydarzeń oraz wysłuchać pieśni powstańczych.