Uwaga!

Ze względu, na sygnały od Parafian, na słabą czytelność tekstu na stronie, zwiększono kontrast czcionki. Ewentualne uwagi proszę zgłaszać pod adresem webmaster@jadwigaslaska.pl.