6.02.2012 r.

Dodano sprawozdanie finansowe Parafialnego Zespołu Caritas za 2011r.