31.08.2015 r.

Dodano album zdjęć z wyjazdu „Śladami św. Faustyny”.