27.08.2012 r.

Dodano fotograficzny zapis z pożegnania ks. Bartosza.