27.03.2012 r.

Dodano drugą część zdjęć z odpustu, pielgrzymki szlakiem kościołów drewnianych oraz wizytacji Biskupa.