23.08.2015 r.

Dodano album zdjęć pt. Rodzinna podróż „Pod parą”.