19.11.2010r.

Dodano album ze zdjęciami z październikowego wyjazdu do Warszawy.