18.09.2014 r.

Dodano zdjęcia z pielgrzymki: „Szlakiem Bł. E. Bojanowskiego”.