16.02.2012 r.

Dodano program wizytacji kanonicznej Ks. bp Zdzisława Fortuniaka w naszej parafii