07.12.2018 r.

Dodano zdjęcia ze „Spotkania Seniorów”, na którym Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus wraz z dziećmi zaprezentowały „Montaż słowno-muzyczny z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości”