05.01.2015 r.

Dodano sprawozdanie z działalności Parafii za 2014 r. Treść sprawozdania