01.09.2015 r.

Dodano album z wyjazdu „Śladami bł. Sancji”.